Istotną cechą terapeuty jest umiejętność bycia z człowiekiem niepełnosprawnym- to powołanie, cechy osobiste niejednoznaczne z fachowym wykształceniem...

 

Felinoterapia wspaniale się sprawdza przy wspomaganiu terapii osób starszych oraz dzieci niepełnosprawnych (zarówno umysłowo, jak i ruchowo).

Ma ona zastosowanie w przypadku takich chorób jak:

 • nadpobudliwość,

 • ADHD,

 • autyzm,

 • zespół Aspergera,

 • zespół Downa,

 • zaburzenia zachowania i emocji,

 • zaburzenia lękowe,

 • nieśmiałość i zahamowania społecznie,

 • depresja,

 • choroba Alzheimera,

 • różne inne choroby psychiczne,

 • uszkodzenia słuchu,

 • uszkodzenia wzroku,

 • dystrofia mięśniowa,

 • artretyzm itp."

 

1. Animaloterapia - Felinoterapia

sesje indywidualne/grupowe

 

Fizyczny kontakt osoby poddawanej terapii z kotem terapeutą, między innymi: głaskanie, drapanie, przytulanie

Metody:

 

korygujące (poprawa zaburzonych funkcji fizycznych i społecznych np. u osób z problemami logopedycznymi słuchowymi czy wzrokowymi, nie do końca opanowaną motorykę ciała oraz wykazujących nieprawidłowe zachowania społeczne)

 

wspierające rozwój (pozwalające rozwinąć wszystkie sfery osobowości)

 

stymulujące (motywowanie uczestnika do większego wysiłku, stawiania przed nim wyzwań, metody te mają za zadanie zachęcić osobę do działania)

 

aktywizujące (wszystko co jest związane, z ruchem mające na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej)

 

usprawniające (stosowane u osób które powinny zająć się samorozwojem)

czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

 

FELINOTERAPIA WPŁYWA NA :

 

- poprawę stanu fizycznego i psychicznego dzieci autystycznych,

- przełamanie barier komunikacyjnych,

- otwieranie się na świat zewnętrzny,

- wspomaganie odbioru bodźców z otaczającego środowiska,

- wpływ na emocje,

- stabilizacja i przywracanie balansu (szczególnie w wypadku obawy przed śmiercią, apatii, rezygnacji, wycofania),

- zniesienie bólu,

- działanie przeciwzapalne (neutralizacja jonów, - poprawa własności pola elektromagnetycznego,

- choroby nowotworowe,

- socjalizacja i integracja,

- wyzwalanie aktywności,

- nauka empatii,

- socjalizacja,

- relaks,

- polepszenie efektywności współtowarzyszących terapii

- redukcja złości u osób z problemami psychicznymi,

- łagodzenie uczucia samotności,

- poprawia komunikację werbalną i niewerbalną,

- redukcja stresu i napięć,

- umożliwia samorealizację,

- polepszenie koncentracji,

- stymulacja zmysłu słuchu i dotyku,

- nauka tolerancji.