"  Koty dodają energii, prowokują do śmiechu, wspaniale nadają się do przytulania, niemal zawsze są co najmniej śliczne, a czasami wręcz piękne. "  

 

Roger Caras

Mój artykuł w czasopiśmie !! 

Czasopismo Umiejętności Społeczne nr.1

 

Mam ! Czy jestem dumna? Przede wszystkim czuję wdzięczność za moje niezwykłe życie 

Kochani to mój pierwszy artykuł jaki napisałam do czasopima na temat mojej pasji :) Tym większa radość z dużego wyróżnienia, bo to Numer 1 

obowiązkowa pozycja na półkach specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z deficytami w sferze społecznej (z zaburzeniem zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością )

 

28 stycznia 2020